Kijk de webinars terug

Tijdens de webinarreeks Bouwen aan vertrouwen nemen we het vertrouwen tussen overheid en burger onder de loep. De relatie staat onder druk door verschillende gebeurtenissen, zoals de coronacrisis, Toeslagenaffaire en gaswinning in Groningen. We bespreken tijdens deze reeks de achterliggende redenen van het tanende vertrouwen, hoe de overheid en de burger weer meer tot elkaar kunnen komen en wat mogelijke handelingsperspectieven zijn.

Webinar 1: Visie van de hoogleraren

De eerste webinar uit de reeks stond in het teken van de visie van de vier onderstaande hoogleraren. Hoe denken zij dat het vertrouwen in de overheid hersteld moet worden? Ze gaven ieder hun eigen visie hierop en gingen met elkaar hierover in discussie. Ook een interview met wethouder Bruines van gemeente Den Haag is te zien in de webinar.