Kijk de webinars terug

Tijdens de webinarreeks Bouwen aan vertrouwen nemen we het vertrouwen tussen overheid en burger onder de loep. De relatie staat onder druk door verschillende gebeurtenissen, zoals de coronacrisis, Toeslagenaffaire en gaswinning in Groningen. We bespreken tijdens deze reeks de achterliggende redenen van het tanende vertrouwen, hoe de overheid en de burger weer meer tot elkaar kunnen komen en wat mogelijke handelingsperspectieven zijn.

Webinar 1: Visie van de hoogleraren

De eerste webinar uit de reeks stond in het teken van de visie van de vier onderstaande hoogleraren. Hoe denken zij dat het vertrouwen in de overheid hersteld moet worden? Ze gaven ieder hun eigen visie hierop en gingen met elkaar hierover in discussie. Ook een interview met wethouder Bruines van gemeente Den Haag is te zien in de webinar.

Webinar 2: Vertrouwen in sector onderwijs

Tijdens de tweede webinar uit de reeks stond de visie van Marc van der Meer, hoogleraar op de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, centraal. Samen met Else Marike Visser, docent pedagogiek op de Thomas Moore Hogeschool, en Jaap Jongejan, directeur Stichting SBI, bespraken zij het vertrouwen in de sector onderwijs. Een interview met Jan Heijmans, lid van het College van Bestuur van het Signum Onderwijs, is ook te zien in de webinar.

Webinar 3: Visie van hoogleraar Frits van der Meer

Tijdens de derde webinar uit de reeks stond de visie van Frits van der Meer, hoogleraar op de leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform, centraal. Hij ging in gesprek met Emily Miltenburg, onderzoeker bij SCP, en Anneke van Londen, projectleider Wij-werken & Grip op loslaten, over het vertrouwen tussen burgers en overheid. Ze blikken ook terug op Prinsjesdag. Verder was ook een interview te zien tussen journalist Frénk van der Linden en Caspar van den Berg, hoogleraar, en Anchrit Wille, hoofddocent aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.