Kijk de webinar ‘Integriteit, moreel leiderschap en loyale tegenspraak’ terug

‘Met de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur, aantasting van de integriteit van de overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet. Dan is er geen democratie meer. Dat is een beklemmend beeld’.

Met dit bekende en nog steeds actuele citaat van Ien Dales uit 1992 begint de open brief die namens het Netwerk Goed Besturen in april 2021 aan de informateur is gestuurd. Zij doen hiermee via de informateur een oproep aan het aankomend kabinet, tot het in gang zetten en bestendigen van een meer systematische en integrale aanpak van integriteitsvraagstukken in het publieke domein. De noodzaak daartoe is groot, en het gedeelde gevoel van urgentie is hoog.  Volgens de ondertekenaars is er zowel noodzaak als mogelijkheid en momentum om echte verandering in gang te zetten. Wat is daarvoor nodig? Ook op het gebied van moreel leiderschap en loyale tegenspraak? Daarover ging Zeger van der Wal, hoogleraar Ien Dales Leerstoel van het CAOP, in gesprek met verschillende gastsprekers.

Kijk nu de webinar terug door het formulier hiernaast in te vullen.