Kijk de webinars terug

De webinars uit de serie Op weg naar de verkiezingen: werken in een nieuwe politieke werkelijkheid hebben interessante sprekers en leveren boeiende discussies op. We zwengelen het gesprek aan over belangrijke thema’s en nemen je mee naar de verkiezingen van 17 maart 2021. Mis niets en kijk de webinars terug.

Presentator en onderzoeksjournalist Frénk van der Linden presenteerde de webinars, waarbij we in gesprek gingen met (ex-)politici, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, ondernemers, medewerkers uit verschillende publieke sectoren en CAOP-deskundigen.

Webinar 5: Tips voor de formateur

De verkiezingen liggen achter ons en de verkenners en de formateur zijn nu aan zet. Bijzonder hoogleraar Zeger van der Wal op de Ien Dales leerstoel, bijzonder hoogleraar Marc van der Meer op de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, bijzonder hoogleraar Jaap Uijlenbroek op de Albeda leerstoel en bijzonder hoogleraar Frits van der Meer op de leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform gaven tijdens de laatste webinar uit deze serie inspirerende tips aan de formateur. Ze beantwoordden ook de vraag of de nieuwe regering investerend de crisis uit moet gaan.

Webinar 4: De politieke agenda

Guusje Dolsma (plaatsvervangend directeur sociale zaken bij VNO-NCW), Judy Hoffer (lid van het dagelijks bestuur FNV) en Esther van Rijswijk (journalist en econoom) blikten terug op een aantal thema’s van de voorgaande webinars, zoals vertrouwen in de overheid, duurzaam ontwikkelen en inclusiviteit. Ze blikten ook vooruit en benoemden de thema’s die belangrijk zijn voor de nieuwe regering, zoals van werk naar werktrajecten. Er worden ook twee video’s getoond tijdens de webinar: Erwin Muller (hoogleraar en decaan en bestuurder bij de Universiteit Leiden, campus Den Haag) vertelt over de ‘blended university’ en Linda Voortman (voorzitter ZPW en wethouder in Utrecht) vertelt meer over van werk naar werktrajecten.

Webinar 3: De innovatieve overheid en de innovatieve organisatie

Jacco van der Tak (hoofd communicatie & corporate affairs bij de NS), Dick Heerschop (topconsulent ABDTOPConsult en voormalig lid van de korpsleiding en Chief Information Officer bij de Nationale Politie) en Noortje Wiezer (onderzoeker bij TNO en gespecialiseerd in sociale innovatie en (bedrijfs)gezondheid) discussieerden tijdens deze webinar over hoe innovatief we nu eigenlijk zijn. Welke innovaties behouden we straks ook ná corona? Ook hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer komt aan het woord in een video en er wordt een video getoond over een VR-training voor zorgmedewerkers van het coronacentrum in Heerenveen.

Webinar 2: Wendbaarheid en weerbaarheid van organisaties, werkenden en flexibele krachten

Tijdens de tweede webinar spraken niemand minder dan Hans Borstlap (voorzitter commissie Regulering van werk), Farid Azarkan (fractievoorzitter DENK) en Desiree Curfs (directeur Stroomopwaarts) met elkaar over onder andere het advies Regulering van werk (van de commissie Borstlap) en diversiteit op de arbeidsmarkt. Ook zie je video’s van bijzonder hoogleraar Jaap Uijlenbroek en radiopresentator en oud-wethouder Marianne van den Anker in gesprek met clubeigendaar Nina Hooimeijer voorbijkomen in de webinar.

Webinar 1: Dubbelrol van de overheid

De overheid is er voor de hele samenleving, maar is ook werkgever. Hoe verhouden beide rollen tot elkaar? Tijdens deze webinar spraken hoogleraar Caspar van den Berg, Jan de Vries (voorzitter CNV Connectief), leraar Michèl de Vries en Kim Schofaerts (voorzitter MKB Den Haag) met elkaar.

Kijk nu het gesprek terug door het formulier hiernaast in te vullen.