Publicatie Openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat

Frits van der Meer, hoogleraar op de leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform, heeft 10 jaar onderzoek gedaan naar het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. In deze publicatie lees je zijn bevindingen, ook voor een groot deel gebaseerd op empirische gegevens.

Dit boek heeft als onderwerp: de studie van veranderingen in het openbaar bestuur, met name waar het de relatie met het ambtelijk apparaat betreft. Specifiek gaat het over de gevolgen van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst in een multi-level governance systeem.

Bestel de publicatie voor € 45 door het invullen van dit formulier. Je ontvangt vervolgens een factuur en na betaling de publicatie.